BIJSLUITER
     
Dragers:
lactose (melksuiker)
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 1 - 3 maal daags 1 mespuntje poeder innemen.
Contra-indicaties:
geen bekend
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
geen bekend
Waarschuwingen:
Voorzichtigheid geboden bij kinderen onder 12 jaar wegens onvoldoende
gedocumenteerde ervaringen.
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 19-08-2019
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL