BIJSLUITER
ANAEMODORON DRUPPELS
50ML     Dilutio
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Dit geneesmiddel is door een arts aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

Algemeen
Dit is een geneesmiddel bereid uit natuurlijke ingrediënten, met de bedoeling de zelfgenezingsprocessen van het organisme te ondersteunen, volgens de principes van de antroposofische geneeskunde.
Actieve stoffen:
100 g bevat Fragaria vesca, fructuarium Ø (1=2) 30 g / Mel 5 g / Urtica dioica,
planta tota Ø (1=2) 60 g
Hulpstoffen:
water
Alcoholgehalte: 32,80 % v/v
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 1 - 3 maal daags voor de maaltijden met water
verdund innemen, volwassenen en vanaf 12 jaar: 10 - 20 druppels, kinderen van 6
tot 11 jaar: 5 - 10 druppels, van 1 tot 5 jaar: 3 - 5 druppels.
Contra-indicaties:
Niet te gebruiken bij overgevoeligheid voor aardbeien, honing of één van de
overige bestanddelen en bij kinderen onder 1 jaar wegens het bestanddeel Mel
(honing).
Interacties:
geen bekend
Bijwerkingen:
In uitzonderingsgevallen kunnen overgevoeligheidsreacties optreden.
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr: 14091704
Artikel nr: A20504
Afdruk datum: 22-09-2020
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL