BIJSLUITER
     
Actieve stoffen:
100 g bevat Conchae 50 g
Hulpstoffen:
lactose (melksuiker)
Dosering:
Tenzij anders is voorgeschreven, 1 - 3 maal daags 1 mespuntje poeder met wat
vloeistof innemen.
Contra-indicaties:
Niet te gebruiken bij hypercalciƫmie en bij kinderen onder 1 jaar.
Interacties:
De resorptie en daarmee ook de werkzaamheid van verschillende antibiotica zoals
bv. tetracyclinen, enkele chinolonen, enkele cefalosporinen en andere
geneesmiddelen kan door de gelijktijdige inname van calcium-zouten verminderd
worden. Tussen de inname van Conchae 50% en de inname van andere preparaten moet
daarom in de regel een afstand van tenminste 2 uur aangehouden worden.
Patiƫnten onder gelijktijdige behandeling van hartglycosiden en calcium dienen
gecontroleerd te worden d.m.v. ECG en bepaling van de serum-calciumspiegel.
Bijwerkingen:
geen bekend
De gebruiker die een niet vermelde bijwerking of interactie meent op te merken wordt verzocht deze te melden aan zijn/haar arts of apotheker
Uiterste gebruiksdatum: zie verpakking
Na de aangegeven datum niet meer gebruiken.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden
Niet bewaren boven 25°C
Z-index nr:
Artikel nr:
Afdruk datum: 19-08-2019
WELEDA BEREIDINGSAPOTHEEK
Platinastraat 161, 2718 SR Zoetermeer NL